Správne právo

  • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány
  • Zastupovanie klientov v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy

Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dedičské právo

  • Poradenstvo v oblasti dedičského práva

Občianske právo

  • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní

Obchodné právo

  • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Exekučné právo

  • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Rodinné právo

  • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.