Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.)
  • Skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)
  • Zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu a pod.)

Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dedičské právo

  • Poradenstvo v oblasti dedičského práva

Správne právo

  • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

Obchodné právo

  • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Exekučné právo

  • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Rodinné právo

  • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.