Dedičské právo

  • Poradenstvo v oblasti dedičského práva
  • Vypracovanie závetu, návrhu na dodatočné konanie o dedičstve – prejednanie novoobjaveného majetku, a pod.
  • Zastupovanie v dedičskom konaní

Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Občianske právo

  • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní

Rodinné právo

  • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní

Obchodné právo

  • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Exekučné právo

  • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Správne právo

  • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.