Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Vypracovanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletému
 • Poradenstvo a zastupovanie v konaniach o úprave styku rodičov s dieťaťom
 • Poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživnom (určenie, zvýšenie a zníženie výživného, zrušenie vyživovacej povinnosti)
 • Právna pomoc pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti rodinného práva

Občianske právo

 • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní

Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dedičské právo

 • Poradenstvo v oblasti dedičského práva

Obchodné právo

 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Exekučné právo

 • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Správne právo

 • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.